Mascagni

Cavalleria Rusticana på GöteborgsOperan, oktober 1999:
... det latenta hotet i t ex dryckesscenen är nästan fysiskt påtagligt även för publiken, vilket också är den alldeles ypperlige dirigenten Patrik Ringborgs förtjänst. Vem sade något om svensk dirigentkris?
Bäst låter det faktiskt om orkestern och kören. Dirigenten Patrik Ringborg lyfter på ett föredömligt vis fram transparensen och själva esprin i Mascagnis tonspråk.
Patrik Ringborg, nyutnämnd 1:e kapellmästare vid operan i Essen, synkroniserade orkesterspelet och den sceniska aktionen bra och fick den välklingande operaorkestern att blomma ut vemodigt mjukt och italienskt färgrikt i det berömda Intermezzot. ... Påfallande var hur välintegrerad sången kändes i det dramatiska skeendet, bäde i Cavalleria Rusticana och i Pajazzo.
Strålande, engagerande, medryckande! ... Den unge dirigenten Patrik Ringborg tar ut varje millimeter av de musikaliska effekterna.
Rent musikaliskt hölls det genomgående en hög nivå. Körerna klingade ut med en härlig rondör och orkestern spelade med sensibilitet och glöd under ledning av den unge Patrik Ringborg som åstadkom en fin flexibilitet i såväl tempi som dynamik.
Stundtals var dessa två iscensättningarna härliga eftersom den målande blodfulla musiken, under Patrik Ringborgs dirigentskap, var högeligen berörande och sångarna strålande.
Ringborg har lyft orkestern till höjder som kunde locka till att blunda och med stort välbehag bara lyssna till de känsliga nyanserna i partituret.
... musikaliskt hölls det genomgående en hög nivå. Körerna klingade ut med en härlig rondör och orkestern spelade med sensibilitet och glöd under ledning av den unge Patrik Ringborg som åstadkom en fin flexibilitet i såväl tempi som dynamik.
Men nu ... vore det fel att förbigå en av huvudpersonerna: orkestern klingar fantastiskt. Gårdagens dirigent var en av de unga svenskarna med massor av engagemang i Tyskland, Patrik Ringborg, och han gjorde tillsammans med orkestern en stor afton. ... ett fantastiskt ensemblespel i orkestern, och ... en fantastisk energi i orkesterklangen. Och det behöver ju absolut inte betyda att det till varje pris skall vara starkt och mycket brass.


Patrik Ringborg@facebook 
www.ringb.org