Donizetti

Donizetti

Don Pasquale på Aalto-Theater Essen, september 2000:
Och här kan man rapportera om en lyckokast på Aalto-teatern. Patrik Ringborg lockade tillsammans med Essens filharmoniker - som spelade finkänsligt och filigrant - fram ett maximum av elasticitet ur partituret, med lika mycket vits som värme. Helt enkelt sagolikt!
Därvid uppträder dirigent, orkester och ensemble i ett så harmoniskt sympatiskt förhållande, att recensenten hade känslan av att besöka en operagala - det var återigen roligt att få höra denna underbara opera.
Den unge dirigenten Patrik Ringborg hade motiverat orkestern på ett föredömligt vis, framför allt bör den underbara cellogruppen och det fantastiska trumpetsolot nämnas. Ett balanserat fjädrande brio-musicerande var garanti för en perfekt Donizetti. Lyckligt det hus, som får kalla en så utsökt kapellmästare sin egen. Ringborg har allt perfekt under kontroll; han koordinerar kör och ensembler på ett idealiskt sätt och känsligt andas han högst musikaliskt med alla sångare.
En kväll med genomgående skönaste bel canto-glans.
Till sist måste ånyo kapellmästaren Patrik Ringborg berömmas. Redan sedan förra spelåret är han uppskattad som en oerhört precis, musikalisk dirigent, hos vilken inte bara orkestern - Essens filharmoniker i liten men fin besättning - är i bästa händer, utan vilken även sångarna kan lita på.
...Först och främst dirigenten Ringborg, som omsätter varje musikaliska stämning i kroppspråk, ger exakta insatser och måa slags impulser och framgångsrikt fordrar en sammetsmjuk, doftande klang av Essens filharmoniker. En mycket differentierad, emellanåt eldig interpretation med sinne för de fina dramatiska schatteringarna.
En musikalisk njutning. Vid säsongspremiären gjorde sig den unge dirigenten Patrik Ringborg till glödande advokat för stycket. I den musikaliska omsättningen är han en perfektionist som aldrig ger efter och leder Essen filharmoniker till höjden av dess konst; Detaljrikedom och kontrastfärger, rytmisk flexibilitet, musikaliska gester och frasering till och med i accompagnato-recitativen, förenas förebildligt när Ringborg dirigerar. Sångarna tas om hand på bästa sätt tack vare att Ringborg känner stycket så väl. Nahtlos förenas scen och orkester. Donizettis melodiska infall blir genomgående gestaltade och får individualitet och plastisk analogi till berättelsen. Sångarna i Essen är hans härliga musikaliska partners.
Till slut måste prestationen från Essens filharmoniker under Patrik Ringborgs ledning framhävas. Deras interpretation motsvarade redan från uvertyrens början till fullo idén om en komisk opera med tydliggörande nyanser.
... och detta, när Essens filharmoniker bereder honom en sammetslen klangbädd. Patrik Ringborg, Essens Förste kapellmästare, stod på pulten och lät partituret blomma med alla sina facetter.
Patrik Ringborg presenterar med Essens filharmoniker den eleganta, fjädrande Donizetti-melodik som hör till en precis tecknad ensemblekonst.
Dirigenten Patrik Ringborg förvaltar det sprittande, själfulla partituret mycket noga, med fjädrande elegans och tydloig transparens. Han bry sig hängivet om sångarna, som finner varandra i lättfotade parlando-dialoger och härligt avspända ensembler.
Och så uppstår en komedi, som trippar på tåspetsarna. Redan med uvertyrens första takter slår Ringborg an tonen: Mjukt och smidigt utvecklas den fina melodiken och de snabbare delarna får sin drive av inre energi och inte från pukslag.
Till det unga teamet kommer dirigenten Patrik Ringborg, som har en hand för Donizettis elegans, ibland lockar fram blåsarna för mycket, men är en god partner för sångarna. Han animerar Essens filharmoniker till ett finslipat musicerande.


Patrik Ringborg@facebook 
www.ringb.org